• Home
  • Naujienos
  • 20 praktinio vairavimo klausimų (atnaujinti nuo 2024.03.01)

20 praktinio vairavimo klausimų (atnaujinti nuo 2024.03.01)

1. Parodykite arba pasakykite, kaip užrakinamas ir atrakinamas vairo užraktas.

Atsakymas: Užgesinus variklį ir ištraukus raktelį iš užvedimo spynelės, pasukame vairą į dešinę arba į kairę iki užsirakinimo. Jei automobilis neturi užvedimo spynelės pakanka paspausti mygtuką kuriuo užgesiname variklį ir pasukame vairą į kairę arba į dešinę iki užsirakinimo. (Kai kuriais atvejais užgesinus automobilį reikia atidaryti ir vėl uždaryti vairuotojo dureles).

Norint atrakinti vairo užraktą įstatome raktą į užvedimo spynelę ir pasukdami vairą į tą pusę kuria sukasi tuo pačiu metu sukame užvedimo raktelį ir vairas atsirakina. Jei automobilyje nėra užvedimo raktelio pasukdami vairą į tą pusę kuria sukasi tuo pačiu metu paspaudžiame užvedimo mygtuką ir vairas atsirakina.


2. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas.

Atsakymas: Prieš užvedant, esant šaltam automobilio varikliui, automobiliui stovint lygioje vietoje, po variklio gaubtu ištraukiate variklio alyvos matuoklę, ją nuvalote, vėl įstatote, po to vėl ištraukiate ir variklio alyvos matuoklėje matote, kad variklio alyvos nebūtų daugiau MAX. žymos ir mažiau MIN. žymos.


3. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.

Atsakymas: Sukant vairą neužvestam automobiliui, vairas sukasi sunkiai. Užvedus automobilį vairas sukasi lengvai. Jei tiek neužvestam, tiek užvestam automobiliui vairas sukasi sunkiai, tuomet arba vairo stiprintuvo nėra automobilyje arba jis sugedęs.


4. Parodykite, kaip įjungiamas galinio lango šildymas.

Atsakymas: Paspaudžiame mygtuką ant kurio pavaizduotas stačiakampis su bangelėmis, kuris randasi prie salono šildymo sistemos valdymo.


5. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

Atsakymas: Aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelyje (talpoje) kuris randasi po variklio gaubtu rasite matuoklę, kurioje bus žymos MIN. ir MAX. Arba ant aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio bus žymos MIN. ir MAX. Aušinimo skysčio neturėtų būti daugiau nei MAX. ir mažiau nei MIN.


6. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys.

Atsakymas: Po 3-4 trakštelėjimų įjungiate stovėjimo (rankinį) stabdį. Įjungę pirmąją pavarą bandote lėtai pajudėti iš vietos. Jei jaučiate pasipriešinimą ir stabdymą, tuomet stovėjimo stabdys veikia. Jei rankinis yra elektrinis, laikant stabdžio pedalą pakeliame mygtuką į viršų, kad užtraukti ir pakartojame viską taip pat kaip ir su paprastu rankiniu. Norint nuleisti elektrinį rankinį, laikant stabdžio pedalą spaudžiame mygtuką į apačią.


7. Pasakykite, kur pilsite langų plovimo skystį.

Atsakymas: Langų plovimo skysčio talpa yra po variklio gaubtu. Ant talpos dangtelio matosi pavaizduota vandens srovė bėganti ant stiklo.


8. Parodykite, kaip tikrinsite ar veikia priekinio ir galinio (jei yra) langų plovimo sistema.Atsakymas: Langų plovimo rankenėlė randasi dešinėje vairo pusėje. Patraukus rankenėlę į save purškiamas langų skystis ant priekinio lango, pastūmus rankenėlę nuo savęs purškiama ant galinio lango. Kai kuriais atvejais, kad papurkšti ant galinio lango reikia rankenėlės galiuką pasukti į viršų ir palaikyti.


9. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.

Atsakymas: Paspaudus garso signalą turite jį išgirsti.


10. Pasakykite, kaip nustatysite ar nėra gedimo stabdžių antiblokavimo sistemoje (ABS)?

Atsakymas: Apie stabdžių antiblokavimo sistemos gedimą praneš jums prietaisų skydelyje lempute (ABS). Jei užvedus automobilį ši lemputė užgęsta vadinasi sistema veikia gerai, jei lieka degti vadinasi yra gedimas, kurį reikia pašalinti.


11. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas.

Atsakymas: Stabdžių skysčio talpoje kuri yra po variklio gaubtu rasite matuoklę arba žymas MIN. ir MAX. rasite ant pačios talpos. Skysčio turėtų būti ne daugiau MAX. ir ne mažiau MIN.


12. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

Atsakymas: Pasukę užvedimo raktelį įjungiate degimą ir įjungiate posūkio signalą. Apžiūrint apžvalgos būdu turi degti visos, tos pusės posūkio lemputės. Taip tikrinama žiūrint į prietaisų skydelį. Jame matysite ritmingais tarpais mirksinčias žalias rodykles. Jei rodyklės ima mirksėt greit arba neritmingai, reiškia yra perdegusi kuri nors posūkio lemputė. Jei tai atsitinka vairuojant automobilį, tuomet atsidarote langą ir posūkio signalus rodote ranka, iki kol pašalinsite gedimą.


13. Pasakykite, kaip patikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.

Atsakymas: Ant stabdžių paminos uždedate sunkų daiktą (pvz. 2 kg. automobilinį gesintuvą) ir automobilio gale turite matyti degančius ryškius STOP žibintus.


14. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia darbinis stabdys.

Atsakymas: Esant neužvestam automobilio varikliui, kiekvieną kartą spaudžiant stabdžio paminą jos eiga sutrumpės trečdaliu. Jei kaskart spaudžiant stabdžio paminą ji spaudžiasi iki galo, vadinasi stabdžiai neveikia ir važiuoti negalima.


15. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.

Atsakymas: Šviesų jungimo rankenėlę sukame pagal laikrodžio rodyklę. Įjungiame gabaritines šviesas, paskui artimas šviesas, ir vėliau tolimas šviesas. Kas kart išlipę apžvalgos būdu apžiūrime. Automobilio priekyje turi degti atitinkamai gabaritinės, artimos ar tolimos šviesos, automobilio gale raudonos gabaritinės šviesos ir numerio apšvietimas.


16. Pasakykite, kur ieškosite informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangose.

Atsakymas: Lipduką su rekomenduojamu oro slėgiu padangose rasite atsidarė degalų pylimo dangtelį, arba kito modelio automobiliuose atidarę šonines priekines dureles arba ant durelių statramsčio.


17. Pasakykite, kaip tikrinsite oro slėgį padangose.

Atsakymas: Atsukę padangos ventilio dangtelį, įstatysite oro slėgio matuoklį (manometrą) paspausite jį ir palaikę kelias sekundes atleisite. Ir prietaiso skalėje matysite koks slėgis yra jūsų padangoje.


18. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.Atsakymas: Protektoriaus gylį galite išmatuoti specialiu prietaisu arba tiesiog slankmačiu. Protektoriaus gylis negali būti mažesnis nei: žiemą 3 mm. vasarą 1,6 mm.


19. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė tinkama saugiai važiuoti.

Atsakymas: Tikrinama apžvalgos būdu, kad padangos būtų nesuskirdusios, neatpleišėjusios, be matomų įtrūkimų. Ant tos pačios ašies turi būti vienodos padangos: aukščio, pločio, rašto, vienodo nusidėvėjimo ir sezoniškumo.


20. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija.

Atsakymas: Tikrinama apžvalgos būdu. Įjungus avarinę šviesos signalizaciją apžiūrime kad vienu metu ritmingai mirksėtų visos posūkio signalo lemputės. Apie tai informuos ir prietaisų skydelyje degančios žalios spalvos rodyklės.

Comments are closed