Automotoera - vairavimo mokykla Vilniuje | Kritinės vairavimo klaidos
Kritinės vairavimo klaidos
Kritinės vairavimo klaidos
434
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-434,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-7.4,vc_responsive
 

Kritinės vairavimo klaidos

35. Papildomi valdymo ir saugos įtaisai:
35.1. KK – neužsisega saugos diržo, kai tai yra būtina;
35.2. KK – naudojasi mobiliuoju telefonu laikydamas jį rankoje tuo metu, kai transporto priemonė juda arba stovi,
bet variklis neišjungtas;
35.3. KK – naudojasi bet kuriuo papildomu įtaisu netinkamai arba nesinaudoja juo, kai tai yra būtina, ir sudaro
potencialiai pavojingą situaciją;
35.4. KK (A1, A2 ir A kategorijos) – važiuoja su nuleista atramine šonine kojele;
35.5. KK (A1, A2, A ir B1 (vairuojama kaip motociklas) kategorijos) – netinkamai pasirenka arba naudoja
motociklininkui reikalingą aprangą.
36. Sankabos valdymas:
36.1. KK (A1, A2 ir A kategorijos) – pakelia priekinį ratą, nes blogai valdo sankabą arba per greitai įsibėgėja;
36.2. KK – užgesina variklį ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją.
37. Pavaros pasirinkimas:
37.1. KK (visos kategorijos, išskyrus A1, A2 ir A) – jungia atbulinės eigos pavarą, kai važiuoja į priekį, arba
važiavimo į priekį pavarą, kai važiuoja atbuline eiga, arba transporto priemonės su automatine pavarų dėže
stovėjimo („Park” pozicija) pavarą, kai transporto priemonė juda;
37.2. KK – pasirenka netinkamą pavarą ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją;
37.3. KK – nepasirenka pavaros, kuri leidžia palikti transporto priemonę stovėti saugiai, kai neįjungtas stovėjimo
stabdys.
38. Vairo valdymas (visos kategorijos, išskyrus A1, A2, A ir B1 (vairuojama kaip motociklas):
38.1. KK – nesuvaldo (neišlaiko) vairo;
38.2. KK – atitraukia abi rankas nuo vairo, kai transporto priemonė juda. Klaida nevertinama, jei rankos
atitraukiamos trumpam (sekundei), nesukeliant potencialiai pavojingos situacijos, pavyzdžiui, kai manevruojant
judama labai lėtai.
39. Stabdymas:
39.1. KK – be reikalo staigiai stabdo ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją;
39.2. KK – neišlaiko transporto priemonės vietoje, sustabdęs ją įkalnėje, t. y. leidžia transporto priemonei pariedėti
atgal, ir greitai nepasitaiso (sudaro potencialiai pavojingą situaciją);
39.3. KK (visos kategorijos, išskyrus A1, A2, ir A) – stipriai spaudžia stabdžių paminą, taip blokuodamas
transporto priemonės ratus bei priversdamas juos slysti, ir greitai nepasitaiso;
39.4. KK (visos kategorijos, išskyrus A1, A2, A ir B1 (vairuojama kaip motociklas) – be reikalo važiuoja
laikydamas koją ant stabdžių paminos. Ši KK vertinama tik po dviejų egzaminuotojo įspėjimų: „Prašau patikrinti
valdymo įtaisus ir įrangą”. Turi būti skirta pakankamai laiko egzaminuojamajam pasitaisyti po kiekvieno įspėjimo;
39.5. KK (visos kategorijos, išskyrus A1, A2, A ir B1 (vairuojama kaip motociklas) – įjungia stovėjimo stabdį
važiuodamas ir nesuvaldo transporto priemonės;
39.6. KK (visos kategorijos, išskyrus A1, A2 ir A) – pradeda važiuoti, palikęs įjungtą stovėjimo stabdį ir greitai
nepasitaiso, t. y. transporto priemonės ratai stabdomi arba neįmanoma pajudėti iš vietos. Ši KK vertinama tik po
dviejų egzaminuotojo įspėjimų: „Prašau patikrinti valdymo įtaisus ir įrangą”. Turi būti skirta pakankamai laiko
egzaminuojamajam pasitaisyti po kiekvieno įspėjimo;
39.7. KK (A1, A2 ir A kategorijos) – blokuoja priekinį ratą (taip pat ir atlikdamas įsibėgėjimo ir tikslaus sustojimo
nurodytoje vietoje manevrą);
39.8. KK (A1, A2 ir A kategorijos) – blokuoja užpakalinį ratą (taip pat ir atlikdamas įsibėgėjimo ir tikslaus sustojimo
nurodytoje vietoje manevrą) ir greitai nepasitaiso;
39.9. KK (A1, A2 ir A kategorijos) – nuolat spaudžia stabdžių paminą arba svirtį (stabdžių signalas veikia gana ilgą
laiką), kai transporto priemonė juda. Vertindamas šią KK, egzaminuotojas privalo būti tikras, kad klaida įvyko ne dėl stabdžių
signalo jungiklio gedimo. Ši KK nevertinama, kai egzaminuojamasis lėtai atlieka specialiuosius važiavimo siaura juosta, aštuoniuke arba gyvatėle manevrus;
39.10. KK – palikdamas transporto priemonę, neįjungia stovėjimo stabdžio, kai neįjungta pavara, kuri leidžia
palikti transporto priemonę stovėti saugiai.
40. Padėties pasirinkimas važiuojamojoje dalyje:
40.1. KK – pasirenka netinkamą trajektoriją arba persirikiuoja važiuojamųjų dalių sankirtoje ir sudaro potencialiai
pavojingą situaciją;
40.2. KK – netinkamai lenkia arba apvažiuoja transporto priemonę;
40.3. KK – sustoja, kur sustoti draudžiama;
40.4. KK (visos kategorijos, išskyrus A1, A2, A) – važiuoja taip, kad trečdalis transporto priemonės ar daugiau be
reikalo yra priešpriešinio eismo juostoje;
40.5. KK (C1, C, C1E ir CE kategorijos) – važiuoja toliau nuo važiuojamosios dalies krašto negu antrąja eismo
juosta, išskyrus tuos atvejus, kai reikia sukti į kairę, apsisukti, apvažiuoti kliūtį, sustoti (stovėti) vienpusio eismo
kelyje;
40.6. KK (A1, A2 ir A kategorijos) – važiuoja per arti priešingų krypčių eismo srautus skiriančios linijos
(paženklinta arba nepaženklinta važiuojamoji dalis), eismo juostos linijos ar dešiniojo arba kairiojo važiuojamosios
dalies krašto ar kelkraščio, sudarydamas potencialiai pavojingą situaciją. Ši KK taip pat vertinama, kai bet kuri
motociklininko kūno dalis yra priešpriešinio eismo juostoje.
41. Padėties pasirinkimas manevruojant:
41.1. KK (B1 ir B kategorija) – pabaigus transporto priemonės pastatymo į laikino stovėjimo vietą lygiagrečiai
važiuojamosios dalies kraštui manevrą, bent vienas arčiau važiuojamosios dalies (šaligatvio) krašto esantis
transporto priemonės ratas yra toliau kaip 80 cm nuo važiuojamosios dalies (šaligatvio) krašto;
41.2. KK (B1 ir B kategorija) – pabaigus transporto priemonės pastatymo į laikino stovėjimo vietą įstrižai arba
statmenai važiuojamosios dalies kraštui manevrą, egzaminuojamojo vairuojama transporto priemonė stovi arčiau
kaip 0,3 m arba toliau kaip 1,5 m atstumu nuo greta stovinčios transporto priemonės;
41.3. KK (B1 ir B kategorija) – atlikdamas transporto priemonės pastatymo į laikino stovėjimo vietą lygiagrečiai
važiuojamosios dalies kraštui manevrą, nuvažiavo daugiau kaip 5 m nuo priekyje stovinčios transporto priemonės
(tarpas tarp egzaminuojamojo vairuojamos transporto priemonės priekio ir priekyje stovinčios transporto
priemonės galo);
41.4. KK (BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – nesugebėjo atlikti specialiojo važiavimo manevro,
tris kartus įjungęs atbulinės eigos pavarą;
41.5. KK (BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – pabaigus specialųjį pastatymo prie rampos
važiavimo manevrą, transporto priemonė stovi daugiau kaip 1 m atstumu prieš rampos imitatorių;
41.6. KK (D1, D, D1E ir DE kategorijos) – pabaigus transporto priemonės pastatymo šonu prie pakylos manevrą,
bent vienos keleivių įlaipinimo ar išlaipinimo durys yra toliau kaip 50 cm nuo pakylos (šaligatvio) krašto.
42. Padėties pasirinkimas, sukant į dešinę:
42.1. KK – suka iš tam neskirtos eismo juostos. Jei egzaminuojamasis ketina sukti į dešinę iš lėtėjimo juostos ir
nepersirikiuoja į ją iš anksto, tai vertinama kaip padėties pasirinkimo važiuojamojoje dalyje KK;
42.2. KK – užima netinkamą padėtį ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją;
42.3. KK (visos kategorijos, išskyrus A1, A2 ir A) – suka taip, kad trečdalis transporto priemonės arba daugiau be
reikalo išsikiša į priešpriešinio eismo juostą.
43. Padėties pasirinkimas, sukant į kairę:
43.1. KK – suka (apsisuka) iš tam neskirtos eismo juostos. Jei egzaminuojamasis ketina sukti į kairę iš lėtėjimo
juostos ir nepersirikiuoja į ją iš anksto, tai vertinama kaip padėties pasirinkimo važiuojamojoje dalyje KK;
43.2. KK – užima netinkamą padėtį ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją;
43.3. KK (visos kategorijos, išskyrus A1, A2 ir A) – suka taip, kad trečdalis transporto priemonės arba daugiau
įvažiuojant į posūkį arba išvažiuojant iš jo be reikalo išsikiša į priešpriešinio eismo juostą;
43.4. KK (A1, A2 ir A kategorijos) – sukdamas į kairę bet kokia motociklo ar kūno dalimi išsikiša į priešpriešinio
eismo juostą ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją.
44. Situacijos stebėjimas ir žvalgymasis:
44.1. KK – nesižvalgo ir nestebi eismo situacijos, važiuodamas per geležinkelio pervažą, sankryžą ar
įvažiuodamas į kelią iš šalia jo esančių teritorijų;
44.2. KK – nesižvalgo ir nestebi eismo situacijos (nei per veidrodžius, nei per petį), persirikiuodamas, ar kitaip
keisdamas važiavimo kryptį, kai transporto priemonė pasislenka į šoną per jos plotį ar daugiau;
44.3. KK – nukreipia žvilgsnį nuo važiavimo krypties ir sudaro pavojingą arba potencialiai pavojingą situaciją, taip
pat ir tikrindamas per užpakalinio vaizdo veidrodžius nematomą kelio dalį;
44.4. KK – nesižvalgo ir nestebi aplinkos (nei per veidrodžius, nei per petį) šalia ir už transporto priemonės
važiuodamas atbuline eiga.
45. Įspėjamųjų signalų naudojimas:
KK – netinkamai rodo posūkio signalą ir taip sudaro pavojingą situaciją.
46. Sprendimų priėmimas:
46.1. KK – įvažiuoja ir sustabdo transporto priemonę pėsčiųjų perėjoje, važiuojamųjų dalių sankirtoje, kurioje arba
už kurios yra kliūtis, arba geležinkelio pervažoje;
46.2. KK – užsidegus geltonam arba raudonam šviesoforo signalui, neišvažiuoja iš važiuojamųjų dalių sankirtos,
kai buvo įvažiavęs į ją ketindamas sukti į kairę. Ši KK vertinama, kai egzaminuojamasis nepasinaudoja saugiu
tarpu transporto sraute išvažiuoti iš važiuojamųjų dalių sankirtos;
46.3. KK – neduoda kelio (nepraleidžia) transporto priemonėms ar kitiems eismo dalyviams, važiuoja per pėsčiųjų
perėją arba pro mokyklinį autobusą neįsitikinęs, kad nėra pėsčiųjų, kuriuos turėtų praleisti. Ši KK nevertinama, jei
egzaminuojamasis važiuoja, nes negali duoti kelio dėl kitų eismo dalyvių veiksmų.
47. Saugaus atstumo pasirinkimas:
47.1. KK – laikosi per vieną sekundę (dvi sekundes, jei kelio danga šlapia, apledėjusi, grįsta akmenimis ir pan.) ar
mažiau nuvažiuojamo atstumo iki priešais važiuojančios transporto priemonės;
47.2. KK – laikosi per mažo atstumo iki stovinčių, priešpriešiais ar ta pačia kryptimi važiuojančių transporto
priemonių, pėsčiųjų, einančių važiuojamąja dalimi, kliūčių važiuojamosios dalies pakraštyje (pavyzdžiui,
važiuodamas 50 km/h greičiu laikosi 0,5 m šoninio atstumo iki apvažiuojamos TP);
47.3. KK – važiuodamas ne didesniu kaip 50 km/h greičiu, laikosi mažesnio kaip 1 m šoninio atstumo arba,
važiuodamas didesniu nei 50 km/h greičiu, laikosi mažesnio kaip 1,5 m šoninio atstumo iki dviratininko.
48. Greičio pasirinkimas:
48.1. KK – važiuoja daugiau kaip 10 procentų viršydamas leistiną greitį;
48.2. KK – važiuoja per lėtai konkrečioje situacijoje, t. y. daugiau kaip 15 km/h mažesniu, nei leistina, greičiu, kai
eismo situacija to nereikalauja. Ši KK taip pat vertinama, kai egzaminuojamasis važiuoja per lėtai, atlikdamas
specialiuosius važiavimo manevrus, aprašytus 2 priede. Ši KK nevertinama, jei egzaminuojamasis saugiai greitėja
su transporto srautu;
48.3. KK – didina greitį, kai yra lenkiamas, ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją;
48.4. KK – važiuoja per greitai, bet neviršija leistino greičio, ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją, taip pat ir
važiuodamas atbuline eiga;
48.5. KK, nurodytos 48.1 ir 48.2 papunkčiuose, neturi būti vertinamos, jei buvo trumpalaikės ir greitai ištaisytos.
49. Eismo reguliavimo signalų, kelio ženklų ir kelių ženklinimo reikalavimų vykdymas:
49.1. KK – nevykdo eismo reguliavimo signalo, kelio ženklo arba kelių ženklinimo reikalavimų. Ši KK taip pat
vertinama, jei egzaminuojamojo vairuojama transporto priemonė išvažiuoja už linijos, žyminčios specialiajam
važiavimo manevrui skirto ploto ribas arba pabaigus specialiuosius važiavimo manevrus, aprašytus 2 priedo 3.3 ir
3.4 papunkčiuose, stovi ant (už) stovėjimo vietą žyminčių linijų, jei stovėjimo vieta paženklinta;
49.2. KK – sustabdo transporto priemonę už „Stop” linijos ar važiuojamųjų dalių sankirtos krašto tokiu atstumu,
kad sudaro potencialiai pavojingą situaciją. Ši KK taip pat vertinama, jei egzaminuojamasis, atlikdamas
įsibėgėjimo ir tikslaus sustojimo nurodytoje vietoje manevrą, pravažiuoja sustojimo vietą žyminčią liniją (gaireles);
49.3. KK (A1, A2 ir A kategorijos) – atlikdamas specialųjį važiavimo manevrą, aprašytą 2 priedo 2.6 papunktyje,
nesustabdo motociklo nurodytoje vietoje ir, kiek įmanoma, arčiau jos. Sustojimas, kiek įmanoma arčiau, reiškia ne
daugiau kaip per 1 m prieš „Stop” liniją ar kūgiu pažymėtą sustojimo vietą.
50. Nuoseklumas (BE, C1E, CE, D1E ir DE kategorijos):
50.1. KK – nesugeba atkabinti arba prikabinti priekabos;
50.2. KK – praleidžia dalį veiksmų, taip sudarydamas potencialiai pavojingą situaciją:
50.2.1. nepanaudoja stovėjimo stabdžio;
50.2.2. neatlieka sukabinimo patikrinimo manevro;
50.2.3. nepakelia arba nenuleidžia atramų ar neužfiksuoja pakėlimo rankenos;
50.2.4. neįsitikina, kad sukabinimo įtaiso kablio arba smaigo užrakto žiotys uždarytos arba atidarytos, kai to reikia;
50.2.5. nenaudoja ratų atsparų, kai to reikia;
50.2.6. neatjungia ir neuždaro arba nesujungia žarnų ar kabelių;
50.2.7. (C1E, CE, D1E ir DE kategorijos) prieš pradėdamas važiuoti neįsitikina, ar oro slėgis sistemoje pasiekė
tinkamą lygį.
51. Pusiausvyra ir motociklo valdymas (A1, A2 ir A kategorijos):
51.1. KK – krenta nuo motociklo arba jį paguldo;
51.2. KK – neišlaiko pusiausvyros arba nesuvaldo motociklo ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją;
51.3. KK – nesugeba tinkamai pastatyti motociklo ant stovėjimo kojelių ar šoninės atramos;
51.4. KK – nesugeba atlikti specialiojo važiavimo manevro nesustodamas;
51.5. KK – išvažiuoja už kūgiais pažymėtos eismo juostos ribų arba nesilaiko kūgių apvažiavimo trajektorijos, atliekant specialiuosius važiavimo manevrus, aprašytus 2 priede.
52. Sėdėsena (A1, A2, A ir B1 (vairuojama kaip motociklas) kategorijos):
52.1. KK – atitraukia abi rankas nuo vairo, kai motociklas važiuoja;
52.2. KK – padeda kojas ant paminų kitaip, nei skirta kojoms naudoti valdymo įtaisuose.

Informacija paimta iš: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4fb74f60b7d511e7afb78266242a6adf
Įsigalioja 2017-12-01